Koncert – widowisko “Wędrowiec”

W dniu 17 listopada 2019 r. w miejscowości Gorzyce, Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. Koncert - widowisko "Wędrowiec".

Wydarzenie zostało zorganizowane w Gorzycach w Środowiskowym Domu Kultury po raz pierwszy, jako prezentacja i promocja płyty nagranej przez młodzież uczestniczącą w zajęciach wokalno-instrumentalnych w placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach. Na płycie zarejestrowane zostały piosenki o tematyce religijnej stworzone przez autorów mieszkających w regionie. Celem wydarzenia była integracja młodzieży oraz instruktorów pracujących w placówkach GOK, którzy zazwyczaj nie spotykają się na wspólnych zajęciach i koncertach. Nie mniej ważnym celem jest propagowanie muzyki z wartościowym przesłaniem, której na co dzień trudno poszukiwać w mediach. Organizatorzy wydarzenia dążą do zachęcenia mieszkańców gminy Gorzyce i gmin sąsiednich do obcowania do obcowania z tego rodzaju piosenkami. Płyta została rozdysponowana wśród uczestników koncertu promocyjnego.

Prace nad produkcją i organizacją rozpoczeły się od pracy instruktorów nad przygotowaniem autorskich wersji aranżacji poszczególnych utworów. Po próbach wokalnych z młodzieżą nadszedł czas studyjnej rejestracji i produkcji. Samo widowisko zostało zaprezentowane w dniu 17 grudnia br. w sali widowiskowej ŚDK w Gorzycach. W koncercie uczestniczyło ponad 100 osób, w efekcie czego sala została wypełniona w całości.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach na organizację wydarzenia pt. Koncert - widowisko  "Wędrowiec" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.