Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” informuje, iż w związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym na realizację usługi pn. Przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.20121 zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem do LSR tj.: Procedurą dokonywania ewaluacji i monitoringu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Connectedness Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 18a/17

00-511 Warszawa

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

A.B.

Comments are closed.