Hej Sobótka, Sobótka. Dzień długi, noc krótka.

W dniu 25 czerwca 2017 r. w miejscowości Chwałowice (Gmina Radomyśl nad Sanem) Gminny Ośrodek Kultury w Radomyślu nad Sanem w siedzibą w  Chwałowicach wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali imprezę promującą obszar LGD pt. "Hej Sobótka. Sobótka. Dzień długi, noc krótka".

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminne Centrum Kultury miało na celu: wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw w obszarze ochrony przed zapomnieniem tradycji  i zwyczajów związanych z życiem na wsi oraz stworzenie warunków do aktywnego i kulturalnego spędzenia wolnego czasu i integracji różnych grup wiekowych. Celem imprezy było również zachowanie i przekazanie tradycji związanych z "Sobótką" z uwzględnieniem obchodów "Roku Wisły", przede wszystkim przekazanie młodszym pokoleniom i przypomnienie starszym zwyczajów i obrzędów integrujących społeczność.

By przybliżyć tradycję ludową najmłodszym i młodzieży w ramach wydarzenia w Izbie Regionalnej w Antoniowie odbyły sie warsztaty. Podczas tych warsztatów pełniących funkcję edukacyjne, dzieci i młodzież zgłębiali swoją wiedzę o tradycji ludowej oraz uczyły się dawnej sztuki wicia wianków. Przedsięwzięcie miało również funkcję rekreacyjną polegającą na zbieraniu żywych ziół. Uczestnicy warsztatów przygotowywali wianki z zebranych ziół i kwiatów, które wzięły udział w konkursie. Oprócz pojedynczych, prywatnych wianków został również upleciony jeden wielki wieniec od wszystkich uczestników warsztatów.

W nawiązaniu do tradycji podczas święta odbyło się puszczanie wianków. Przygotowane na warsztatach wianki wrzucane były do wody, w Chwałowicach "Nad Jeziorem". Sobótka jest świętem wody i ognia w związku z czym uzupełnieniem programu był pokaz umiejętności strażackich w wykonaniu miejscowych strażaków OSP. Na zakończenie miało miejsce ognisko, wokół którego odbywały się tańce  i śpiewy przy dźwiękach muzyki oraz pieczenia kiełbasek.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność .

Gminny Ośrodek Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach na organizację imprezy pt. "Hej Sobótka, Sobótka. Dzień długi, noc krótka" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Comments are closed.