“Gorzycka5”

Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Sprint" w Gorzycach oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. "Gorzycka5", które odbędzie się w dniu 3 września br., rozpoczęcie o godz. 9:00.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.