Gminne Święto Dożynkowe w Grębowie

W dniu 20 sierpnia 2017 r. w miejscowości Grębów, Gminne Centrum Kultury w Grębowie wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Gminne Święto Dożynkowe".

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminne Centrum Kultury miało na celu: kultywowanie lokalnych tradycji i kultury ludowej. W trakcie wydarzenia prezentowane były płody rolne ale także lokalna twórczość artystyczna związana z ręcznym tworzeniem wieńców dożynkowych. Wydarzenie było doskonałą szansą na zapoznanie się z historią, tradycją ale także charakterem i potencjałem regionu pod względem kulturalnym. Na scenie zaprezentowały się zespoły obrzędowe w gwarze, ludowych przyśpiewkach i przygrywkach. Podczas wydarzenia odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, który ukazał piękno lokalnych tradycji i kultury ludowej. Podkreślił ich wartość i zachęcił do pielęgnowania tych tradycji.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność .

Gminne Centrum Kultury w Grębowie na organizację wydarzenia pt. "Gminne Święto Dożynkowe" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.