Gminne Święto Dożynkowe w Grębowie

W dniu 21 sierpnia 2022 r. w Amfiteatrze w Grębowie, Gminne Centrum Kultury Grębów wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali imprezę pt. „Gminne Święto Dożynkowe w Grębowie”.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Maszą Św., następnie uczestnicy barwnym korowodem udali się do Amfiteatru, gdzie nastąpiła prezentacja wieńców, które bez wątpienia uznać można za swoistego rodzaju arcydzieła ludowe, które ukazują piękno lokalnych tradycji i kultury. Po rozstrzygnięciu konkursy na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” wszyscy zebrani dołączyli do wspólnego biesiadowania i zabaw. Zgromadzeni goście mogli zobaczyć na scenie liczne występy artystyczne, zagrała kapela oraz orkiestra dęta. Miał miejsce także pokaz starych motocykli zorganizowany przez Stowarzyszenie „Gazela”. Również dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji tj. zjeżdżalnie, dmuchańce, malowanie twarzy, warkoczyki, tatuaże itd.

Wydarzenie przyczyniło się przede wszystkim do zwiększenia aktywności lokalnej mieszkańców gminy, ich uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju inicjatyw służących ożywieniu  i pielęgnacji tradycji i kultury na szczeblu lokalnym. Święto miało na celu również promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej.

Gminne Centrum Kultury w Grębowie na imprezę pt. „Gminne Święto Dożynkowe w Grębowie” uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

S.S.

 

Comments are closed.