Festiwal Pierogów w Stalach

Gminny Ośrodek Kultury w Grębowie oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. Festiwal Pierogów w Stalach, które odbędzie się w dniu 10 czerwca br., rozpoczęcie o godz. 15:00 na placu przy Wiejskim Domu Kultury w Stalach.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.