Festiwal Pierogów w Stalach

W dniu 10 czerwca 2018 r. w miejscowości Stale (Gmina Grębów), Gminne Centrum Kultury w Grębowie wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Festiwal Pierogów w Stalach".

Ogólnym celem organizowanego wydarzenia pod hasłem Festiwal Pierogów w Stalach było kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych i kultury ludowej. W czasie wydarzenia prezentowane były stoiska z różnymi smakami i rodzajami pierogów. Wydarzenie było doskonała szansą na zapoznanie się z tradycją ale także charakterem i potencjałem regionu pod względem kulinarnym i kulturalnym. Na scenie zaprezentowały się zespoły obrzędowe w gwarze i ludowych przyśpiewkach i przygrywkach.

Szczegółowe cele wydarzenia: promocja lokalnych wartości kulturowych, zachowanie od zapomnienia dawnych tradycji kulinarnych, konkurs na najsmaczniejsze pierogi i najbardziej reprezentacyjne stoisko.

Program wydarzenia obejmował: degustację i konkurs na "Najlepsze Pierogi", występy artystyczne, atrakcje dla dzieci, przejazd konikiem, zabawę poprowadzoną przez Maciej Osuch i Dj Hose.

W wydarzeniu wzięła udział lokalna społeczność, pracownicy GCK i UG Grębów oraz zespoły ludowe działające przy GCK w Grębowie: razem około 1000 osób. Czas wydarzenia: około 6 godz.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność .

Gminne Centrum Kultury w Grębowie na organizację wydarzenia pt. "Festiwal Pierogów w Stalach" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Comments are closed.