“Dzień Dziecka” w Zaleszanach

W dniu 27 maja 2018 r. w miejscowości Zaleszany, Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Dzień Dziecka".

Podczas trwania imprezy swoje zdolności artystyczne zaprezentowały zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz dzieci i młodzież szkolna z różnych gmin z terenu gminy Zaleszany. Podczas całej imprezy dzieci brały udział w różnych konkurencjach sportowych jak i konkursach wiedzy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy tresury psów policyjnych jak i pokazy ratownictwa drużyny pożarniczej. Dodatkowo można było zobaczyć od środka wóz bojowy Straży Pożarnej, który był oblegany przez najmłodszych uczestników imprezy. Wszyscy uczestnicy mogli korzystać nieodpłatnie z dmuchanych zamków oraz stoisk gastronomicznych, na których serwowane były kiełbaski, napoje i słodkości.

Wydarzenie pobudziło aktywność społeczną i kulturalną mieszkańców obszaru LGD, oraz w znaczny sposób przyczyniło się do podniesienia jakości sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjno-oświatowej. Organizacja imprezy była doskonałą okazją do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej - rodziców i dzieci.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach na organizację wydarzenia pt. "Dzień Dziecka" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.