Dożynkowe Smaki

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. "Dożynkowe Smaki", które odbędzie się w dniu 20 sierpnia br., rozpoczęcie o godz. 13:00.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Comments are closed.