Dożynkowe Smaki

W dniu 18 sierpnia 2019 r. w Turbi (Gmina Zaleszany), Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Dożynkowe smaki".

Imprezę  rozpoczęła wspólna msza św. w kościele parafialnym w Turbi, po której uczestnicy udali się na lotnisko, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy.

Podczas trwania imprezy Panie z Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowały bogactwo kulinarne gminy Zaleszany.  Przygotowane  na ten dzień stoiska z jadłem regionalnym, obfitowały  w ekologiczną żywność, różne gatunki wędlin, chleba, ciast, rogalików, bułeczek, pierogów , nalewek i wiele innych przysmaków. Nie zabrakło również miodu z własnych pasiek. Wszystko wykonane i wyprodukowane zgodnie z lokalną tradycją. Po degustacji można było porozmawiać na tematy związane z produktami regionalnymi a nawet pozyskać rady i przepisy na wybrane potrawy. Całość wydarzenia uświetniły występy artystyczne.

Wydarzenie pozwoliło aktywizować i integrować grupy i organizacje, a także mieszkańców i gości, którzy wzięli udział w imprezie. Wydarzenie umożliwiło zachowanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru LGD, przyczyniając się tym samym do rozwoju społecznego i kulturalnego. Obszar LGD posiada bogate zasoby tradycji i lokalnej kultury zarówno materialne jak i niematerialne i właśnie organizacja tego typu imprezy była doskonałą okazją zarówno  do wypromowania walorów tutejszych zasobów jak i  do promocji dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich . Pobudziła aktywność społeczną i kulturalną mieszkańców obszaru LGD, oraz zaprezentowała  bogaty dorobek kulturalny Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Zaleszany. Poprzez  wspólną zespołową pracę nawiązał się dialog międzypokoleniowy.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach na organizację wydarzenia pt. "Dożynkowe smaki" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.