Dożynkowe smaki

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. "Dożynkowe smaki", które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2019 r. na Lotnisku w Turbi (gmina Zaleszany).

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.