Dodatkowe środki dla Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania”

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” jako jedna z sześciu Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego, które spełniły warunki określone w tzw. umowie ramowej, otrzymało dodatkowe pieniądze na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Dnia 27 czerwca 2019 r. z przedstawicielami spotkał się wicemarszałek Piotr Pilch. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” reprezentował Prezes Zarządu Paweł Gardy.

Łączna kwota dodatkowych środków, które zostały przekazane sześciu Lokalnym Grupom Działania wynosi ponad 4,5 mln złotych. Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania otrzymało do rozdysponowania 1 140 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na działania w zakresie tworzenia i utrzymania miejsc pracy, na przedsięwzięcia w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Dodatkowe nabory wniosków o dofinansowanie ww. przedsięwzięć zaplanowane zostały na drugie półrocze bieżącego roku. Fundusze dla LGD pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Comments are closed.