Kategoria: LSR na lata 2023 – 2027

Ankieta na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki ankiecie chcemy poznać opinie obecnych oraz przyszłych Beneficjentów na temat typów przedsięwzięć, jakie…
Czytaj więcej

Plan włączenia społeczności

Proces przygotowania LSR na lata 2021 – 2027 zostanie zrealizowany z uwzględnieniem planu włączenia społeczności lokalnej, w której znajdują się lokalni partnerzy społeczni, gospodarczy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz publicznych oraz realizacji zaplanowanego procesu tworzenia LSR. W ramach procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystania zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej zakłada się realizację: - konferencji; -…
Czytaj więcej

Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze

W dniu 7 czerwca 2022 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a Stowarzyszeniem „Lasowiacka Grupa Działania” zawarta została Umowa o przyznaniu pomocy nr 00037-6934-UM0900044/22 w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która zapoczątkowała proces przygotowania LSR na kolejny okres wdrażania. Podpisana umowa umożliwia Lasowiackiej Grupie Działania organizowanie spotkań, konferencji oraz…
Czytaj więcej