Category Archives: Aktualności

Ponowna ocena wniosku w ramach naboru 6/2020 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej

W dniu 2 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", w sprawie ponownej oceny wniosku złożonego w ramach naboru 6/2020 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej. Ponowna ocena dotyczyła naboru 6/2020 - "Rozwijanie działalności gospodarczej" poprzez Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji…
Czytaj więcej

Zmiany w “Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR (operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD)”.

W związku z koniecznością dostosowania procedury do zmienionego dnia 10.09.2020 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.…
Czytaj więcej

Zmiana Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia

W związku ze zmianą zapisów "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020" Zarząd Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2020 r.  przyjął uchwałę nr 7/20 w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 2 do umowy ramowej - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w…
Czytaj więcej

Zaproszenie na webinarium “Wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 dla przedsiębiorców z sektora zdrowia i pomocy społecznej w ramach PO WER 2014-2020”.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Przedsiębiorców na webinarium "Wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 dla przedsiębiorców z sektora zdrowia i pomocy społecznej w ramach PO WER 2014-2020".   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne webinarium "Wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 dla przedsiębiorców z sektora zdrowia i pomocy społecznej". Webinarium…
Czytaj więcej