Category Archives: Aktualności

Promocja potraw tradycyjnych i regionalnych na wydarzeniach organizowanych na terenie gminy

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej z Jastkowic zakończyło realizację zadania pn.: Promocja potraw tradycyjnych i regionalnych na wydarzeniach organizowanych na terenie gminy, którego zakres obejmuje zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego polegające na doposażeniu obiektów oraz organizacji pozarządowych z obszaru LGD, których działalność statutowa umożliwia prowadzenie działań promujących…
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne, zmiana LSR

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” zamierza po przeprowadzeniu konsultacji społecznych wystąpić do Zarządu Województwa z wnioskiem o zwiększenie budżetu LGD w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4. Na podstawie udostępnionych przez Urząd Marszałkowski informacji…
Czytaj więcej

Kuchnia produktu lokalnego w Markach

Koło Gospodyń Wiejskich w Markach „Leśniczanki” zakończyło realizację zadania pn.: Kuchnia produktu lokalnego w Markach, którego zakres obejmuje zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego polegające na doposażeniu obiektów oraz organizacji pozarządowych z obszaru LGD, których działalność statutowa umożliwia prowadzenie działań promujących lokalną kulturę i dziedzictwo lokalne. W…
Czytaj więcej

Pracownia kulinarna produktu lokalnego w Tarnowskiej Woli

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowskiej Woli zakończyła realizację zadania pn.: Pracownia kulinarna produktu lokalnego w Tarnowskiej Woli, którego zakres obejmuje zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego polegające na doposażeniu obiektów oraz organizacji pozarządowych z obszaru LGD, których działalność statutowa umożliwia prowadzenie działań promujących lokalną kulturę i dziedzictwo…
Czytaj więcej