Bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”

Zapraszamy do udziału w  bezpłatnym szkoleniu pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”. Szkolenie odbędzie się w dniu 12 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A. Organizatorem szkolenia jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie.Część warsztatową poprowadzą pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane:
- cele oraz możliwości wsparcia;
- warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów (m.in. kryteria wyboru projektów);
- szczegółowe zasady dot. naboru oraz oczekiwania względem wymaganej dokumentacji;
- informacje o wzorze i sposobie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz jego załączników;
- informacje nt. kosztów w projektach.

Szkolenie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem:
https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/spotkania-informacyjne/2145-bezplatne-szkolenie-pn-1-3-wsparcie-msp-dotacja-typ-projektu-wdrozenia-prac-b-r-innowacji-przez-msp

Agenda SZKOLENIA 1.3 12.10.2023

 

S.S.

Comments are closed.