Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2021 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin składania wniosków: od 6 grudnia 2021 r. do 21 grudnia 2021 r.…
Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2021 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Termin składania wniosków: od 6 grudnia 2021 r.…
Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkania informacyje

Spotkania informacyjne Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach: Podejmowania działalności gospodarczej Pozostałe działania konkursowe.  Program spotkania: Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata…
Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków z dnia 14 września 2021 r.

W dniu 14 września br. w Sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania". Podczas zebrania przedstawiono Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie merytoryczne z działalności Biura za 2020 r., a także Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po którym podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2020 r.…
Czytaj więcej