Aktualności

Zmiana procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych

W związku z wprowadzeniem zmian w procedurze oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych, wszystkie podmioty / osoby zainteresowane złożeniem w II-giej połowie br. wniosku o dofinansowanie w.w. typu operacji - prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi procedurami. Aktualnie obowiązujące procedury dostępne są na stronie  - https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/dokumenty-dot-wdrazania-lsr/ - załącznik Nr 8 do Umowy o warunkach i…
Czytaj więcej

Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD.

Nabór o którym mowa w tytule dotyczy wniosków składanych przez istniejące mikroprzedsiębiorstwa, które w swoich zaplanowanych do realizacji działaniach wykorzystywać będą potencjał rolniczy i gospodarczy obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. Składane w ramach naboru wnioski, będą musiały być zgodne z następującymi celami: cel ogólny I. Tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na…
Czytaj więcej

Rozwijanie działalności gospodarczej.

Na początku II-giego półrocza br. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” przystąpi do przeprowadzenia naborów wniosków w ramach rozwijania działalności gospodarczej. Powyższe zostanie zrealizowane w ramach celu ogólnego nr I tj. Tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD. Nabór ten dotyczyć będzie następujących przedsięwzięć wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”( https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/dokumenty-dot-wdrazania-lsr/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-na-lata-2014-2020-tekst-jednolity-z-dnia-25-06-2019/ ): Przedsięwzięcie…
Czytaj więcej

Projekt grantowy

Miło nam poinformować, iż Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” wystąpił do Zarządu Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o ustalenie dostępnych  kwot dla naboru na realizację projektu grantowego w ramach celu ogólnego nr II tj. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania. W związku z powyższym, przewidujemy, iż w drugiej połowie miesiąca lipca zostanie ogłoszony nabór…
Czytaj więcej