Aktualności

Przyjęcie Harmonogramu planowanych naborów wniosków

Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” na posiedzeniu w dniu  4 marca 2024 r. przyjął uchwała nr 3/24   w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz w programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 ww. Harmonogram planowanych naborów wniosków na rok 2024. Zgodnie z Harmonogramem planowanych naborów wniosków pod koniec 2024 roku realizowane będą nabory wniosków o udzielenie…
Czytaj więcej

Spotkanie z przedstawicielami LGD z terenu województwa podkarpackiego

W dniach 12-13 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Część merytoryczną szkolenia przygotowali pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas spotkania omówione zostały m.in. zagadnienia związane z nową perspektywą finansową, podstawowe zobowiązania stron wynikające z umowy o warunkach…
Czytaj więcej

Warsztaty refleksyjne LGD

W dniu 13 lutego 2024 r. w Restauracji Rybka 2.0 w Grębowie odbyły się warsztaty refleksyjne, w których udział brali członkowie Zarządu, członkowie Rady, pracownicy Biura oraz osoby zaangażowane we wdrażanie LSR. Podczas warsztatów przedstawiono podsumowanie roku pod względem wdrażania LSR i działań LGD - zgodnie z zapisami umowy ramowej z 23 maja 2016 roku,…
Czytaj więcej

Warsztaty refleksyjne LGD

Szanowni Państwo, Informujemy, iż Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" dnia 13 lutego br. przeprowadzi tzw. warsztat refleksyjny, którego celem będzie bieżąca analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podsumowanie efektów jej wdrażana w roku 2023. Plan spotkania: Warsztat refleksyjny -  zaprezentowanie efektów wdrażania LSR w ramach PROW 2014-2020; Przedstawienie propozycji Lokalnych kryteriów wyboru dla naborów ogłaszanych…
Czytaj więcej