Podpisanie Aneksu nr 11 do Umowy ramowej

W dniu 16.05.2022 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Stowarzyszeniem „Lasowiacka Grupa Działania” został podpisany Aneks nr 11 do tzw. Umowy Ramowej (Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność).

Na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty dot. wdrażania LSR,  odnajdziecie Państwo zaktualizowaną Strategię Rozwoju Lokalnego oraz nowy Harmonogram naborów wniosków, który  przewiduje ogłoszenie w I półroczu 2022 r. dwóch naborów wniosków na:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie I.3.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD) - z kwotą 37 500 Euro.
  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (przedsięwzięcie III.1.1 Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno- oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne) z kwotą 188 904,27 Euro.

Comments are closed.