Walne Zebranie Członków

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Każdemu członkowie zwyczajnemu Stowarzyszenia, bez względu na liczbę przedstawicieli obecnych na posiedzeniu przysługuje na Walnym Zebraniu Członków tylko jeden głos.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

 • podejmowanie uchwał określających kierunki działania, w tym uchwalanie LSR i jej aktualizacja z zastrzeżeniem 23 ust2;
 • dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu;
 • dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i jego zastępcy, pozostałych członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej;
 • odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia
  w trybie przewidzianym dla ich wyboru;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
 • uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek rocznych oraz składek dodatkowych;
 • uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia;
 • ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia;
 • ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 • udzielanie absolutorium Zarządowi;
 • uchwalanie zmian w Statucie;
 • decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia;
 • podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;
 • uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz Zarządu;
 • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
 • rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 

Lista członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”:

 1. Adamus Stanisław
 2. Andura Leszek
 3. Babiuch Teodora
 4. Bąk Robert
 5. Bednarczyk Agata
 6. Belcik Danuta
 7. Biały Beata
 8. Biuro Handlu Zagranicznego MODBUT Wojciech Laskowski, Anna Laskowska
 9. Brzezińska Marta
 10. Cukiernia Motycze Elżbieta Witkowska
 11. DREWLUX Jadwiga Kułaga
 12. Drewniak Jerzy
 13. Durda-Chwałek Wioletta
 14. Educrea Centrum Edukacji
 15. Firma Usługowa Wawrzyccy
 16. Flis Marcin
 17. Furdyna Elżbieta
 18. Furtak Marcin
 19. Gil Elżbieta
 20. Gil Grażyna
 21. Gil Jerzy
 22. Gmina Baranów Sandomierski
 23. Gmina Bojanów
 24. Gmina Gorzyce
 25. Gmina Grębów
 26. Gmina Nowa Dęba
 27. Gmina Pysznica
 28. Gmina Radomyśl nad Sanem
 29. Gmina Zaklików
 30. Gmina Zaleszany
 31. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Grębowie
 32. Gminne Centrum Kultury w Grębowie
 33. Gminny Klub Sportowy „KORONA” Bojanów
 34. Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie
 35. Grdeń Józef
 36. Haliniak Stanisław
 37. Hynowski Jacek
 38. Jabłoński Aleksander
 39. Janiec Grzegorz
 40. Jesiołowski Sebastian
 41. Jurek Lidia
 42. Kamuda Zbigniew
 43. Klub Sportowy „WISAN” Skopanie
 44. Kobylarz Agnieszka
 45. Koło Pszczelarzy w Nowej Dębie
 46. Kołodziej Andrzej
 47. Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba-Fermoy-Ploemeur
 48. Kotwica Jan
 49. Kotwica Małgorzata
 50. Król Małgorzata
 51. Kułaga Wojciech
 52. Ludowy Klub Sportowy „SANNA” Zaklików
 53. Ludowy Zespół Sportowy „KOLEJARZ” Knapy
 54. Ludowy Zespół Sportowy „STRZELEC” Dąbrowica
 55. Łącz Tadeusz
 56. Mazur Sandra
 57. Mazur Wojciech
 58. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim
 59. Nowodębskie Koło Diabetyków
 60. Ochotnicza Straż Pożarna Siedleszczany
 61. Ochotnicza Straż Pożarna Stany
 62. Ochotnicza Straż Pożarna Suchorzów
 63. Ochotnicza Straż Pożarna w Cyganach
 64. Ochotnicza Straż Pożarna w Pysznicy
 65. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
 66. Olejarz Marek
 67. Ordon Wiesław
 68. Pastuła Piotr
 69. Pełka Stanisława
 70. Perła Monika
 71. Pędziwiatr Robert
 72. Piekarz Kazimiera
 73. Polek Mieczysław
 74. Polska Grupa CNC Damian Laskowski
 75. Polska Grupa CNC Anna Laskowska
 76. Pruś Tomasz
 77. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „NATALIA” s.c.
 78. Pyrkosz Wacław
 79. Rachwał Anna
 80. Rojek Sylwia
 81. RR Service Mechanika Samochodowa Rafał Rycerz
 82. Rutkowski Jan
 83. Sałek Krzysztof
 84. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 85. Samołyk Tadeusz
 86. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
 87. Serafin Sławomir
 88. Siudem Maria
 89. Skimina Stanisław
 90. Skura Karol
 91. Smykla Mirosław
 92. Stec Ryszard
 93. Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna Grębowszczyzna”
 94. Stowarzyszenie „Tor Rozwoju”
 95. Stowarzyszenie Bojanowskie Koło Wędkarskie „Stary Łęg”
 96. Stowarzyszenie DĄB w Nowej Dębie
 97. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „PROMYK”
 98. Stowarzyszenie Klub Seniora w Wydrzy
 99. Stowarzyszenie Kobiet Słomianej
 100. Stowarzyszenie Młodzieży „Kreatywni w Działaniu”
 101. Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy
 102. Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany
 103. Stowarzyszenie PANDOZ – Inicjatywa Rozwoju
 104. Stowarzyszenie producentów Fasoli Tycznej „Piękny Jaś” we Wrzawach
 105. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej
 106. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Zaklikowskiej
 107. Stowarzyszenie Rolników Sołectwa Rzeczyca Długa
 108. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe w Chmielowie
 109. Stowarzyszenie Wspólnota Rodzin Królowej Jadwigi
 110. Sulich Edward
 111. Surdy Małgorzata
 112. Szałaj Izabela
 113. Szczęch Marian
 114. Ścipień Grzegorz
 115. Towarzystwo Włościańskie „ŁUGI”
 116. Trela Jan
 117. Uczniowski Klub Sportowy „STENGA”
 118. Usługi Radiestezyjne Gugała Leokadia
 119. W Dolinie Sanu – Sudolanie
 120. Wdowiak Barbara
 121. Wdowiak Józef
 122. Witkowski Wiesław
 123. Wyka Alina
 124. Zagrobelny Iwona
 125. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
 126. Zakład Stolarski Piotr Ryba
 127. Zakrzewski Damian
 128. Zych Czesława
 129. Żyguła Teresa