Walne Zebranie Członków

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Każdemu członkowie zwyczajnemu Stowarzyszenia, bez względu na liczbę przedstawicieli obecnych na posiedzeniu przysługuje na Walnym Zebraniu Członków tylko jeden głos.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

 • podejmowanie uchwał określających kierunki działania, w tym uchwalanie LSR i jej aktualizacja z zastrzeżeniem 23 ust2;
 • dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu;
 • dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i jego zastępcy, pozostałych członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej;
 • odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia
  w trybie przewidzianym dla ich wyboru;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
 • uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek rocznych oraz składek dodatkowych;
 • uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia;
 • ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia;
 • ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 • udzielanie absolutorium Zarządowi;
 • uchwalanie zmian w Statucie;
 • decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia;
 • podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;
 • uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz Zarządu;
 • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
 • rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 

Lista członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”:

 1. Adamus Stanisław
 2. Andura Leszek
 3. Babiuch Teodora
 4. Bąk Robert
 5. Bednarski Damian
 6. Belcik Danuta
 7. Biały Beata
 8. Biuro Handlu Zagranicznego MODBUT Wojciech Laskowski, Anna Laskowska
 9. Brzezińska Marta
 10. Cukiernia Motycze Elżbieta Witkowska
 11. Czochara Stanisław
 12. DREWLUX Jadwiga Kułaga
 13. Drewniak Jerzy
 14. Durda Eugeniusz
 15. Durda-Chwałek Wioletta
 16. Exisst- Opony Stefaniak Piotr
 17. Firma Handlowo-Usługowa Tadeusz Kułaga
 18. Firma Usługowa Wawrzyccy
 19. Flis Marcin
 20. Furdyna Elżbieta
 21. Furtak Marcin
 22. Gil Elżbieta
 23. Gil Grażyna
 24. Gil Jerzy
 25. Gmina Baranów Sandomierski
 26. Gmina Bojanów
 27. Gmina Gorzyce
 28. Gmina Grębów
 29. Gmina Nowa Dęba
 30. Gmina Pysznica
 31. Gmina Radomyśl nad Sanem
 32. Gmina Zaklików
 33. Gmina Zaleszany
 34. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Grębowie
 35. Gminne Centrum Kultury w Grębowie
 36. Gminny Klub Sportowy „KORONA” Bojanów
 37. Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie
 38. Grdeń Józef
 39. Haliniak Stanisław
 40. Handel Obwoźny „GABI” Waldemar Ślęzak AUTO-PRIMO Mechanika Pojazdowa
 41. Hynowski Jacek
 42. Jabłoński Aleksander
 43. Janiec Grzegorz
 44. Jesiołowski Sebastian
 45. Jurek Lidia
 46. Kamuda Zbigniew
 47. Klub Sportowy „WISAN” Skopanie
 48. Kobylarz Agnieszka
 49. Koło Pszczelarzy w Nowej Dębie
 50. Kołodziej Andrzej
 51. Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba-Fermoy-Ploemeur
 52. Kościk Magdalena Aleksandra
 53. Kotwica Jan
 54. Kotwica Małgorzata
 55. Kotwica Michał
 56. Kotwica Zygmunt
 57. Król Małgorzata
 58. Kułaga Wojciech
 59. Ludowy Klub Sportowy „SANNA” Zaklików
 60. Ludowy Zespół Sportowy „KOLEJARZ” Knapy
 61. Ludowy Zespół Sportowy „STRZELEC” Dąbrowica
 62. Łącz Tadeusz
 63. Marut Stanisława
 64. Mazur Wojciech
 65. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim
 66. Mięso-Wędliny Smak Wiejski Beata Pięta
 67. Nowodębskie Koło Diabetyków
 68. Ochotnicza Straż Pożarna Siedleszczany
 69. Ochotnicza Straż Pożarna Stany
 70. Ochotnicza Straż Pożarna Suchorzów
 71. Ochotnicza Straż Pożarna w Cyganach
 72. Ochotnicza Straż Pożarna w Pysznicy
 73. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
 74. Olejarz Marek
 75. Ordon Wiesław
 76. Papież Zofia
 77. Pasek Zofia
 78. Pastuła Piotr
 79. Pawłowska Joanna
 80. Pełka Stanisława
 81. Perła Monika
 82. Pędziwiatr Robert
 83. PHUP FERREUS Beata Stelmach
 84. Piekarz Kazimiera
 85. Pilecki Władysław
 86. Pluta Mirosław
 87. Polek Mieczysław
 88. Polek Sylwia
 89. Polska Grupa CNC Damian Laskowski
 90. Pruś Tomasz
 91. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „NATALIA” s.c.
 92. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DESTAR s.c.
 93. Pyrkosz Wacław
 94. Rachwał Anna
 95. Rutkowski Jan
 96. Sałek Krzysztof
 97. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 98. Samołyk Tadeusz
 99. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
 100. Serafin Sławomir
 101. Siudem Maria
 102. Skimina Stanisław
 103. Skura Karol
 104. Smykla Mirosław
 105. Smykla Stanisław
 106. Stec Ryszard
 107. Stelmach Piotr
 108. Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna Grębowszczyzna”
 109. Stowarzyszenie „Tor Rozwoju”
 110. Stowarzyszenie Bojanowskie Koło Wędkarskie „Stary Łęg”
 111. Stowarzyszenie DĄB w Nowej Dębie
 112. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „PROMYK”
 113. Stowarzyszenie Klub Seniora w Wydrzy
 114. Stowarzyszenie Kobiet Słomianej
 115. Stowarzyszenie Kulturalne „Cyganiacy”
 116. Stowarzyszenie Młodzieży „Kreatywni w Działaniu”
 117. Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy
 118. Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany
 119. Stowarzyszenie PANDOZ – Inicjatywa Rozwoju
 120. Stowarzyszenie producentów Fasoli Tycznej „Piękny Jaś” we Wrzawach
 121. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej
 122. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Zaklikowskiej
 123. Stowarzyszenie Rolników Sołectwa Rzeczyca Długa
 124. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe w Chmielowie
 125. Stowarzyszenie Wspólnota Rodzin Królowej Jadwigi
 126. Sulich Edward
 127. Surdy Małgorzata
 128. Surowiec Sandra
 129. Szałaj Izabela
 130. Szczęch Marian
 131. Ścipień Grzegorz
 132. Ślusarczyk Konrad
 133. Świerczyńska Maria
 134. PL Anna Dul
 135. Towarzystwo Włościańskie „ŁUGI”
 136. Trela Jan
 137. Tryka Józef
 138. Uczniowski Klub Sportowy „STENGA”
 139. Urbaniak Tadeusz
 140. Usługi Radiestezyjne Gugała Leokadia
 141. W Dolinie Sanu – Sudolanie
 142. Wdowiak Barbara
 143. Wdowiak Józef
 144. Witkowski Wiesław
 145. Wydro Zofia
 146. Wyka Alina
 147. Zagrobelny Iwona
 148. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
 149. Zakład Stolarski Piotr Ryba
 150. Zakrzewski Damian
 151. Zbyrad Franciszek
 152. Zych Czesława
 153. Zych Wiesława
 154. Żyguła Teresa