Załącznik nr 8. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru – w zakresie pozostałych projektów konkursowych.