Załącznik nr 7. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru – w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.