Załącznik nr 6. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.