Załącznik nr 5. Rejestr interesów członka organu decyzyjnego/pracownika Biura LGD.