Załącznik nr 1. Schemat ogólnej procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.