Załącznik nr 7 – Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru