Załącznik nr 6 – Rejestr interesów członków organu decyzyjnego/pracownika Biura LGD