Uchwała nr 3/2020 Zarządu Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania” z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie: dokonania zmian w Załączniku nr 7 do umowy ramowej – Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD