Uchwała nr 5/2020 Zarządu Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania” z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie: dokonania zmian w Załączniku nr 2 do umowy ramowej – Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność