Plan Szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania” w ramach PROW 2014-2020